Fysik för Pi (FAF220)

VT-2015


OBS: Omtentamen sker den 25/8 (tisdag), kl 8 - 13 i sal K457, Seminarierum F i korridoren på Matematisk fysik. Notera salsändringen!


Facit finns nu till kvantrepetitionen längre ned (tack Fredrik). Dessutom, jag rekommenderar starkt att ni tar med er miniräknare på tentan. Facit finns nu till kvantrepetitionen längre ned (tack Fredrik). Dessutom, jag rekommenderar starkt att ni tar med er miniräknare på tentan.

Extra föreläsning onsdag 27:e maj, kl 10 - 12 i seminarierum F (korridoren för matematisk fysik). En ex-tenta gås igenom samt fika utlovas.


4 ex-tentor finns nu tillgängliga längre ned på denna sida. Svar finns till 2.


Föreläsare

Jakob Bengtsson, jakob.bengtsson@matfys.lth.se


Kurslitteratur


Dokument


Föreläsningar

Det huvudsakliga material som planeras tas upp på de olika föreläsningarna, samt sidhänvisningar i kurslitteraturen.

I kvantmekanikboken ingår sidorna 1 - 91, 109 - 114 och 185 - 189 i kursen. Hela kompendiet i termodynamik ingår.

Föreläsningarna i termodynamik kommer följa kompendiets upplägg, dvs vi går igenom materialet i samma ordning.


Vid ev. problem med den här sidan, maila jakob.bengtsson@matfys.lth.se.