Nanoteknikens matematiska metoder VT 2017

Detta är hemsidan för kursen FMFF20, Nanoteknikens Matematiska Metoder VT 2017, som är en obligatorisk delkurs för Teknisk Nanovetenskaps andra år i Lund. Vi har här samlat material, information och länkar som är viktiga under dina studier.

Nyheter
1/3 -2017 - Muntor tar plats på avd. för matematisk fysik (B304,B305) se muntaschemat på anslagstavlan för tider

1/3 -2017 - Repetitionsmaterial som visades på föreläsning (1/3 -2017 ) finns här.

23/2 -2017 - Uppdaterade anteckningar här .

21/2 -2017 - Anteckningar om Levi-Civita notation här .

15/2 -2017 - Fel på datorsystemet nu korrigerat och uppg. 5 är tillgänglig.

10/2 -2017 - Inlämningsdatum på uppgifterna ändrat till måndagar. Släpps nu klockan 12 efter tisdagsövningen.

27/1 -2017 - Handledningen till Fourierlabben uppdaterad

Beskrivning av kursen
Här hittar du information om kursens målsättning i pdf-format, om hur den är upplagd, hur den examineras, tillsammans med praktisk information.
Kursplanen finns här. Materialet från introduktionsföreläsningen finns tillgängligt här
och här

Lärare

För frågor rörande registrering, Ladok, anmälan till tenta och liknande kontakta:
- Kurssekreterare: Kerstin Nilsson

- Föreläsare, kursansvarig, examinator: Gillis Carlsson
- Föreläsare, examinator: Ferdi Aryasetiawan
- Datorövningsassistent: Fredrik Brange
- Labbassistenter: Martin Albersson
- Räkneövningsledare:
Fredrik Brange

Lokaler
Samtliga delar av kursen äger rum på LTH i Lund, se schemat.

Litteratur
Litteraturen för kursen består av

 • Per Jönsson: Matlab, beräkningar inom teknik och naturvetenskap (Studentlitteratur, ISBN:91-44-02478-9)
 • Lars Gislén: Kompendier i Teori (säljs under introduktionsmötet och via sekreteraren på matematisk fysik)
 • Kursmaterial

 • Repetitionsuppgifter på komplexa tal. (obs teckenfel i facit på uppg. 5)
 • Övningsuppgifter med Svar samt Extra svar för diffekvaktioner med Laplace
 • Datorprojekt 1
 • Datorprojekt 2
 • Datorprojekt 3
 • Datafiler
 • Diagnostiska uppgifter

 • Exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Fler exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Fler exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Extra Kursmaterial

 • Första delen av kap. 15. (visat 7/2-2014)
 • kap. 20. (visat 19/2-2014)
 • kap. 21. (visat 19/2-2014)

  Planering:
  Veckovis
  lektionsplanering med referenser till litteraturen.

  För labbarna, tänk på:
  Samling utanför Sal A på fysicum.
  Max 6 personer per tillfälle.
  Schemat sitter på anslagstavlan på matematisk fysik för bokning eller ombokning.

  Laborationsmaterial

 • Handledning, till laboration i Fourieroptik.
      Extra filer för Fourieroptik labben:
      Program   figur   bild 1   bild 2  

 • Handledning till laboration om Ljusfarten.
 • Tider bokas via laborationslistorna på kursanslagstavlan (anslagstavlan vid ingången till avd. för matematisk fysik)
  (kommer vecka 2)

  Skrivande av laborationsrapporter

  Anvisningar för datorlaborationsrapporter finns här

  Inlämningsuppgifter:
  Inlämningsuppgifter publiceras här efter räkneövningen varje vecka, med början andra veckan.
  Inlämning i kursfacket innan kl 12 på inlämningsdagen.