Termodynamik och statistisk fysik Termodynamik och statistisk fysik (FMF 150)

Läsanvisningar, An Introduction to Thermal Physics (Schroeder)

Kapitel
1.1 - 1.6
2.1 - 2.4, 2.6
3.1 - 3.6
4.1 - 4.3
5.1 - 5.3
6.1 - 6.7
7.1 - 7.5

Föreläsningarna baseras i huvudsak på ovanstående kapitel.

Notera att till kursmaterialet tillkommer även det som gås igenom på övningarna och inte står i Schroeder.