LICENTIATSEMINARIUM

Nuclear Masses and Pairing Models


Henrik Olofsson
, Mathematical Physics, Lund University

Friday, April 28 2006, 14.30

Seminar room F, Mathematical Physics, Sölvegatan 14A


Ramon Wyss

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

kommer att agera som granskare

Ämne: Fysik

Rapporten finns tillgänglig vid avd. för matematisk fysik

(i biblioteket eller hos sekreterare)VÄLKOMNA!

Handledare: Ragnar Bengtsson, Sven Åberg och Ingemar Ragnarsson