LTH Logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University

Beräkningsverktyg (FMF180)
HT 2006

Senaste nytt

Extra övningstillfällen
Mån 18 sept kl 15-17
Tis 19 sept kl 15-17

Den röda boken är en ny tryckning av den blå boken vi visat på föreläsningarna. Det är alltså ingen ny version. Innehållet bör därför vara det samma och läsanvisningarna gäller den boken också.

Innehåll

Undervisning
Schema
Litteratur och utdelat material
Inlämningsuppgifter
Lärarna

 

Last updated: August 2006 by Henrik Olofsson