LTH logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University

Lärarna


Ingemar

Ingemar Ragnarsson (Kursansvarig)

Jag ägnar mig åt forskning och undervisning vid avdelningen för matematisk fysik sedan många år. Min forskning är inriktad åt teoretisk kärnfysik, där jag tillsammans med en doktorand och i ett brett internationellt samarbete försöker förstå hur kärnmaterien påverkas av snabb rotation. Jag har undervisat på flertalet kurser i matematisk fysik - just nu ansvarar jag för de valfria kurserna i kaos- och kärnstrukturteori. På fritiden vill jag gärna röra på mig genom att motionera i olika former eller ägna mig åt hus och hem.


Henrik

Henrik Olofsson

Jag är en 26-årig smålänning som doktorerar på matematisk fysik. Min forskning är inriktad på teoretisk kärnfysik. Innan jag blev doktorand studerade jag teknisk fysik i Lund (F99). Jag gjorde mitt examensarbete på matematisk fysik och fick sedan en doktorandplats där. 


Gillis

Gillis Carlsson

Jag doktorerar på matematisk fysik med inriktning på teoretisk kärnfysik. Jag studerar speciellt snabbt roterande atomkärnor. Innan jag blev doktorand studerade jag teknisk fysik i Luleå och sedan i Lund (F98). Jag gjorde mitt examensarbete på matematisk fysik. 

-----

Last updatet: August 2006 by Henrik Olofsson