LTH logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University
-----

Inlämningsuppgifter
Regler för inlämningsuppgifterna.

-----

Uppgift 1

Uppgift 1 i pdf-format

Uppgift 2

Uppgift 2 i pdf-format

Du kan kontrollera lösningen till den första uppgiften själv hemma, jämför med formeln på sidan  201  i boken 'Kvantvärldens fenomen' av Gunnar Ohlén.

Uppgift 3

Uppgift 3 i pdf-format

Du kan kontrollera din lösning själv hemma genom att jämföra med följande analytiska resultat.

-----

Last updated: August 2006 by Henrik Olofsson