LTH Logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University
-----

Undervisning

-----

Föreläsningar


Föreläsning 1   Anteckningar 1
Introduktion
Varför Matlab när man har lärt sig Java?
Grundläggande syntax
Skillnaden mellan interpreterande och kompilerande programspråk
Vektorer och matriser
Grafik och visualisering
Programmering


Föreläsning 2  
Anteckningar 2
Programstruktur
Funktioner
Linjär algebra
Ekvationssystem
Invertering och diagonalisering av matriser


Föreläsning 3   Anteckningar 3
Lite mekanik och dess differentialekvationer
Differentialekvationer och ODE-paketet

Läsanvisningar


Kapitel

1
2
3.1-3.5
4.1-4.6  4.11-4.13
5.1-5.5  5.8-5.10
6.1-6.11
7.1-7.3
8.1-8.613


Föreläsningarna ges av Henrik Olofsson.

-----

Frågetimme

Svarar på alla frågor gör Henrik, Gillis och Ingemar.

-----

Last updated: August 2006 by Henrik Olofsson