LTH logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University

Litteratur och utdelat Material


Litteratur
"Matlab -beräkningar inom teknik och naturvetenskap" av Per Jönsson, Studentlitteratur ISBN 91-44-02478-9 (kommer även att användas i kursen Nanovetenskapliga tankeverktyg). Föreläsningarna kommer att knytas till denna bok.

Kompletterande material
På begäran finns här m-filen för att kasta pi (kastapi.m).
Detta exempel anknyter till övning 13, sidan 184 i Per Jönssons bok.

Last updated: August 2006 by Henrik Olofsson