LTH Logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University

Beräkningsverktyg (FMF180)
HT 2007

Senaste nytt

Tentamensuppgifter finns att hämta under "Schema"

OBS: Ett litet förvirrande fall av dubbelbeteckning förekommer i tredje tentauppgiften. Normalfördelade slumptal betecknades N(m,s) samtidigt som storleken på matrisen betecknades med bokstaven N. Dessa är alltså inte samma sak. Numera uppdaterat på pdf-filen.

Omtentamen sker tisdag 2 okt kl 16-18. Kontakta Ingemar Ragnarsson för anmälan. Redovisning av samtliga tentamensuppgifter.

Innehåll

Läsanvisningar och övningar (OBS: blåa boken)
Läsanvisningar och övningar (OBS: röda boken)
Lösning till Uppgift 3.4c i "Kvantvärldens fenomen"
Lösning till Uppgift 4.6 i "Kvantvärldens fenomen"

Schema
Litteratur

Föreläsning 1
Föreläsning 2
Föreläsning 3


Lärarmaterial


Last updated: August 2007 by Henrik Olofsson