LTH logo
Matematisk Fysik
Mathematical Physics
  Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University

Litteratur


Litteratur
"Matlab -beräkningar inom teknik och naturvetenskap" av Per Jönsson, Studentlitteratur ISBN 91-44-02478-9 (kommer även att användas i kursen Nanovetenskapliga tankeverktyg). Föreläsningarna kommer att knytas till denna bok.


Last updated: August 2007 by Henrik Olofsson