LTH's GEMSTONEprojekt 2009

Vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) finns ett projekt, GEMSTONEprojektet, som vänder sig till speciellt duktiga och motiverade elever i gymnasieskolor över hela landet intresserade av naturvetenskap, matematik och teknik.

Gymnasister antagna till GEMSTONEprojektet erbjuds följande möjligheter (man kan således själv välja vilken/vilka aktiviteter man vill deltaga i):


1. Forskarvecka i Lund

Under en vecka under hösten (höstlovsveckan, 26-30 oktober 2009) arrangeras en forskarvecka i Lund speciellt för GEMSTONEeleverna. Intressant forskning som bedrives vid LTH presenteras av LTH-professorer i miniserier av föreläsningar. Föreläsningarna ges på gymnasienivå utan extra krav på förkunskaper, men de kräver ett aktivt deltagande av eleverna. Förutom föreläsningar ingår gruppdiskussioner och ibland även laborationer (dock ingen tentamen eller liknande). En av dagarna kan efter önskemål tillbringas vid någon av LTHs forskningsavdelningar. Besöket kan även användas för att få ämnesförslag till gymnasiets specialarbete, som sedan kan komma att handledas på distans av professor/forskare vid LTH. Under veckan ges också information om vad det innebär att studera vid LTH.

GEMSTONEprojektet bekostar resan och uppehållskostnader i Lund.

Mer om forskarveckan 2009.


Forskarveckan de senaste åren:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006., 2007. och 2008.
2. Universitetskurser

Elever med extra tid, energi och intresse erbjuds att läsa någon eller några av LTHs universitetskurser redan under gymnasietiden. Eleven får hjälp med val av kurslitteratur och får en speciellt utsedd handledare vid LTH. Tenterad kurs får tillgodoräknas vid senare studier vid LTH.GEMSTONEprojektet bekostar resa till Lund i samband med tentamen.


Antagningen till GEMSTONEprojektet sker efter ansökan, normalt av gymnasieelever inom naturvetenskaps- och teknikprogrammet under vårterminen i ÅK 2. Antagningen baseras på följande 3 (eventuellt 4) delar:

  1. Rekommendationsbrev från någon lärare som känner eleven väl.
  2. Kortfattad (högst en halv A4 sida) motivering av eleven varför han/hon vill deltaga i projektet. Inkludera även en rad om fritidsintressen.
  3. Gymnasiebetyg.
  4. Eventuellt andra meriter som eleven har.

Delarna 1-3 är obligatoriska, medan del 4 utgör en frivillig del av ansökan.

Ansökan göres lämpligen genom att fylla i ansökan med personuppgifter, adress, delarna 2, 3 och ev. 4 ovan, samt namn och e-mail adress till läraren som skriver rekommendationsbrevet.

Ansökningformuläret finns HÄR
.

Rekommendationsbrevet skickas av läraren direkt till GEMSTONEprojektets sekreterare via brev, fax el ler e-mail:

Britt Jönsson
Adress: Fysiska Institutionen, Box 118, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 7638
Telefax: 046-222 4709
Email: Britt.Jonsson@nuclear.lu.se

Senaste datum för ansökan: 5 maj 2009.

Resultat meddelas via e-mail omkring den 1 juni.


Ansvarig för GEMSTONEprojektet:
Professor Sven Åberg
Adress: Matematisk fysik, Box 118, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 9633
Telefax: 046-222 4416
Email: sven.aberg@matfys.lth.se