VEKTORANALYS – FMFF01

senast uppdaterad 2019-04-12


Tentan är precis färdigrättad. En anonymiserad resultatlista finns här. Tentavisning sker onsdagen 17:e April, kl 12 - 13 i sal C368 (Nära korridoren för matematisk fysik)

Dessutom: Tentan Mars 2019, samt facit.

Senaste korrigeringarna (Tack för all hjälp att hitta dessa fel!)

2019-03-19: Uppgift 4.10 h) skall vara ej 0 för ytan S3. Facit uppdaterat.

2019-03-19: Uppdaterat formelbladet (inga fel i tidigare versionen!) så att notationen stämmer med vad vi använt tidigare.

2019-03-14: Nu rätt slutgiltigt svar i uppgift 1c på extenta April 2018.

2019-03-13: Lagt till facit för linjeintegralen i uppgift 7.4.

2019-03-13: Facit till uppgift 6.3 inlagt, uppgifterna har nu rätt numrering.


OBS: Utökade föreläsningsanteckningarna är nu rättade/uppdaterade till sin slutliga version (2019-03-08).
Ett fåtal tidigare slarvfel i det material som lämnats ut i pappersform har rättats till (någon pil som tidigare har glömts att sättas ut över en vektor är nu på plats och liknande).
Dessutom har antalet uppgifter på kapitel 7 minskats ner. Det är facit till dessa färre antalet uppgifter som står i dokumentet "Facit till uppgifterna" nedan.picture from RMP 82,2785 (2010

Kursen ges första läsperioden på vårterminen.

Obligatorisk kurs för F2 – teknisk fysik vid LTH, andra årskursen.

Kursen är speciellt anpassad för att ge de matematiska förkunskaper som krävs för kursen i elektromagnetisk fältteori.

Antal poäng: 3 hp

Undervisningens omfattning: Föreläsningar 14 tim, övningar 14 tim, självstudier 50 tim.

Kursinnehåll:  Gradient och riktningsderivata. Linjeintegraler och ytintegraler. Potential och vektorpotential. Källfria och virvelfria fält. Gauss och Stokes satser. Singulariteter. Nablaoperatorn.

Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys (FMA430), Linjär algebra (FMA420)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (betyg 3, 4 eller 5), tillåtna hjälpmedel är formelsamling (delas ut senare) och Tefyma.

Schema

  • Föreläsningar: 7 st, en i veckan

  • Räkneövningar: 7 st, en i veckan

Lärare

  • Jakob Bengtsson (kursansvarig), jakob.bengtsson@matfys.lth.se

Kurslitteratur

Extentor

Annan rekommenderad litteratur

  • A Persson & L-C Böiers, Analys i flera variabler, 3. uppl., Studentliteratur (2005)

  • D J Griffiths, Introduction to Electrodynamics (bara första kapitlet). (3rd edition, Pearson, 2008) (på engelska; valfri men rekommenderas)

Dokument

All Kursinformation och kursmaterial kommer att finnas här på hemsidan,
som uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till kursen!