VEKTORANALYS – FMFF01

senast uppdaterad 2021-01-13


-

INFORMATION:

Fler extentor och facit finns upplagda på canvas. Zoom-länken inför tentan finns också på canvas.Kursen ges första läsperioden på vårterminen.

Obligatorisk kurs för F2 – teknisk fysik vid LTH, andra årskursen.

Kursen är speciellt anpassad för att ge de matematiska förkunskaper som krävs för kursen i elektromagnetisk fältteori.

Antal poäng: 3 hp

Undervisningens omfattning: Föreläsningar 14 tim, övningar 14 tim, självstudier 50 tim.

Kursinnehåll:  Gradient och riktningsderivata. Linjeintegraler och ytintegraler. Potential och vektorpotential. Källfria och virvelfria fält. Gauss och Stokes satser. Singulariteter. Nablaoperatorn.

Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys (FMA430), Linjär algebra (FMA420)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (betyg 3, 4 eller 5), tillåtna hjälpmedel är formelsamling (delas ut senare) och Tefyma.

Schema

Lärare

  • Jakob Bengtsson (kursansvarig), jakob.bengtsson@matfys.lth.se

Kurslitteratur

Extentor

Annan rekommenderad litteratur

  • A Persson & L-C Böiers, Analys i flera variabler, 3. uppl., Studentliteratur (2005)

  • D J Griffiths, Introduction to Electrodynamics (bara första kapitlet). (3rd edition, Pearson, 2008) (på engelska; valfri men rekommenderas)

Dokument

All Kursinformation och kursmaterial kommer att finnas här på hemsidan,
som uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till kursen!