Termodynamik och statistisk fysik Thermodynamics and Statistical Physics
(FMF150)

Höstterminen 2016
Senast uppdaterad 2 november 2016 (Last updated November 2, 2016)

Note that the next lecture is on Wednesday (December 7) 15 - 17 in room H221

Preliminary schedule:

Tuesday 1/11: Lecture, 10-12 (room C368)
Thursday 3/11: Exercise, 15-17 (room C368)

The schedule for the following weeks:
Lectures: Wednesdays 15-17, Thursdays 13 - 15
Exercises: Tuesdays 15-17, Thursdays 15 - 17

Note: Extra lectures on 22/11 and 29/11 (both Tuesdays), 10 - 12

Information in English can be found at the end of this page

Kursen är en inriktningskurs för tekniska fysiker med specialisering mot "Teoretisk fysik" men rekommenderas för alla studenter som tänker läsa avancerade fysikkurser senare i utbildningen.

Mål: Kursen ger en förhållandevis avancerad och grundlig genomgång av den klassiska termodynamikens grundprinciper matematiskt formulerade. Den statistiska mekanikens teori baseras på kvantmekaniken. Teorins användbarhet kommer att demonstreras genom tillämpningar inom vitt skilda områden av fysiken som fasta tillståndets fysik, atomfysik, kärnfysik och astrofysik.

Innehåll: Termodynamikens grundläggande principer och huvudsatser, temperatur och entropi. Differentialsamband.
Statistiska metoder för makroskopiska system utgående från en kvantmekanisk beskrivning; mikrokanonisk, kanonisk och stor kanonisk ensemble. Anknytning till termodynamik. Ideala gaser. Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein och Planck- fördelningar. Tillämpningar på bl.a. elektron- och fotongaser. Fasövergångar och reaktionsjämvikt.

Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik motsvarande kursen FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.

Kurslitteratur: "An Introduction to Thermal Physics" by Daniel V. Schroeder. (Addison Wesley Longman).

Antal poäng: 7.5 hp

Kursansvarig: Jakob Bengtsson, avdelningen för matematisk fysik (Jakob.Bengtsson@matfys.lth.se)

OBSERVERA! Kursen kommer att ges på engelska. (The course will be given in English).

Kursprogram (på svenska)

Preview av formelsamling för tentamen .

Problem för räkneövningarna

Svar till övningsuppgifterna

Förslag på projekt

Teorifrågor inför kommande tentamen

Information in English:

On this page, information regarding the course on Thermodynamics and statistical physics will be posted during the course. The page will be updated each time new information becomes available. Please do check this page every now and then for the latest information.

Schedule and program:

Course program (in English)

Preview of frequently used formulas. --->Version for print-out. You are allowed to use it at the written exam.

Problems for the exercises.

Answers. to the exercise problems

Project suggestions

Theory questions for the exam