Välkommen till Relativitetsteori: FMFF30 (4.5hp)
 


Sammanfattning av kursinnehåll:

Syftet med kursen är att ge en introduktion till relativitetsteorin och dess begreppsvärld. Grundläggande begrepp som tid och rum behandlas och vi anlägger ett geometriskt synsätt på den fyrdimensionella rum-tiden. Lorentztransformationen används för att ge invarianter en central roll. Kinematik och dynamik för partiklar tillämpas inom atom-, kärn- och partikelfysik och dessutom behandlas några elektromagnetiska fenomen. Kursen skall ge möjlighet till reflektion över relativitetsteorins fascinerande fenomenvärld. Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Kursen strävar efter att studenten skall känna stimulans och inspiration, bl. a. genom att kursen knyter an både till grundläggande filosofiska frågeställningar och fysikaliskt/tekniska tillämpningar.Viktig information:

 • Kursens officiella hemsida är flyttad till CANVAS (från VT1:2020).


 • Föreläsare:
  Marcus Dahlström

  Seminarieledare och övningsledare:
  Jimmy Ljungberg

  Kompendium, 'Relativitetsteori, S. Bertil Nilsson, Matematisk fysik', kan köpas vid alla föreläsningstillfällen för 100 kr.

  OBS: Kursen har två obligatoriska moment: Seminarie #1 och #2 (se nedan).

  OBS: Aktivt deltagande vid samtliga räknestugor (7 st) ger +3 bonuspoäng till tentamen.  Filer för nerladdning:

  Se CANVAS hemsidan för FMFF30.

  Länkar:

  Länk till tidigare kurs (FMF061).

  Errata till kompendium:

  [Errata till upplaga 2013]
  [Errata till upplaga 2012]
  Mer att läsa?

  - RUMTID - en introduktion till Einsteins relativitetsteori av Sören Holst (använder rum-tid diagram på pedagogiskt vis)

  - Introduction to Electrodynamics av David J. Griffiths, se speciellt kapitel Electrodynamics and Relativity.  Uppdaterades: Jan. 2019