A green line

RELATIVITETSTEORI - FMF061 (4.5 högskolepoäng )

A green line

Einstein biking Einstein i accelererad rörelse.

A green line

KLICKA HÄR TILL HEMSIDA FÖR 2018 ÅRS KURS I RELATIVITETSTEORI (FMFF30)!Plan för vt 2017

Föreläsningar/seminarieövningar:
Onsdagar kl. 15 - 17, Torsdagar kl. 15 - 17
Introduktionsmöte och första föreläsning: Onsdag den 18/1, kl. 15-17.
Lokal: K262
Totalt 11 föreläsningar och 3 seminarieövningar.

Övningar: Tisdagar 15-17, onsdagar 10-12 (måndag 8-10), se Kursplan eller TimeEdit

[Kursplan, 2017, pdf-file]

A green line

Litteratur

Kompendium, 'Relativitetsteori, S. Bertil Nilsson, Matematisk fysik', som kan köpas vid alla föreläsningstillfällen, 100:-
[Kommentarer och rättelser till upplaga 2013]
[Kommentarer och rättelser till upplaga 2012]

Beyond the pole-barn paradox - seminarium 1
GPS and Relativity

Tentamen att räknas vid seminarieövning, 2017-03-01

A green line

Kapitel 9 (allm. rel. teori), avsnitt utmärkta med stjärna, Thomasprecessionen (sid. 35) och avsnitt 7.3 läses kursivt.

Kapitel 5 i kompendiet "Gruppteoretiska aspekter" behandlas INTE

Ordinarie tentamen, tisdagen den 14 mars 2017, kl. 8:00 - 13:00, Fys:H221
Alternativ tentamen, onsdagen den 19 april 2017, kl. 8 - 13, Fys:H421

Extentor
Lösningar, tentamen aug. 96
Lösningar, tentamen aug 04
Lösningar, tentamen mars 05
Tentamen, 11 mars 06
Lösningar, tentamen, 11 mars 06

A green line

black hole Rörelse i gravitationsfältet och ett svart hål.

A green line
Last modified: Jan 10, 2017